Az Országgyűlés elfogadta a 2020-as adócsomagot, jöjjenek a változások:

 

– 2020. júliusától minden számlát online is jelenteni kell az adóhatóság felé az áfás számlakibocsátóknak, legyen szó magánszemélyekről vagy társasságokról. Az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjed majd minden olyan számlára, amelyet belföldi adóalany részére, belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról bocsátanak ki. Megszűnik tehát az áfa összegére vonatkozó 100 000 forintos értékhatár, sőt adatot kell szolgáltatni az áthárított adót nem tartalmazó (például adómentes vagy belföldi fordított adózás alá eső ügyletekről kibocsátott) számlákról is.
– 2020 július 1-jétől a számla kiállítási ideje 15 napról 8 napra csökken.
– Nem kell személyi jövedelemadót fizetni a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak (járulékokat továbbra is fizetni kell)
– Összevonásra kerülnek a magánszemélyek által fizetendő járulékok, így azok eddig esetenként eltérő alapjai is egységesednek.
– Megszűnik az EVA, ezen adóalanyoknak év végéig választani kell más adózási formák közül.
– A KIVA mértéke 13%-ról 12%-ra csökken.
– Az új szakképzésről szóló törvényben jelentősen átalakult a tanulók, illetve a képzésben részt vevők számára biztosítható ösztöndíjak, juttatások és támogatások köre. Ezzel összhangban az adómentesen adható juttatások köre újraszabályozásra került 2020. szeptember 1-jei hatállyal.
– A nyugdíjjárulék, a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerő-piaci járulék összeolvadásával új, egykulcsos járulék kerülne bevezetésre.
– Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7 500 forintról (napi 250 forint) 7 710 forintra (napi 257 forint) növekszik 2020. január 1-jétől.
– Az új eljárási szabály alapján az adóhatóság köteles értesíteni 8 napon belül a magánszemélyt, ha biztosítási jogviszonyának vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megszűnése miatt egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége keletkezne.
– A nyomdai úton előállított számlák esetében a magánszemély vevők nevét, címét nem kell megadni az adatszolgáltatás során, de a számlán szerepeltetni kell.
– További változás, hogy az 500 000 forintot el nem érő számlatömbös számlákra vonatkozó adatszolgáltatás határideje öt napról négy napra csökken.