A kormány a 61/2020. kormányrendelettel elengedte jópár katás vállalkozás kata fizetési kötelezettségét június 30-ig (vagyis először augusztus 12-ig kell fizetni), ezzel együtt a tartozásokra is automatikusan adott részeltfizetési kedvezményt. A gond csak az, hogy azok is megkapták a kata kedvezményt, akik főtevékenységük szerint nem voltak jogosultak rá. Emiatt megkérdeztük a NAV-ot, hogy vissza kell-e fizetni az így kapott kedvezményt azoknak, akik jogtalanul, rendelettel szembemenve mégis megkapták? Másik kérdésünk a random előírt pótlékmentes részletfizetésre vonatkozott (ami tartozásokat idő közben az ügyfeleink befizették, így a folyószámla egyenlegük túlfizetésbe csapott át), hogy mi ezekkel a helyzet, mert ügyfeleink nem kérték, nem is mindenki kapta meg -rendelet ellenére- , és hogy mi lesz ennek a sorsa? Erre a megkeresésünkre a következő válasz érkezett a két témával kapcsolatban.

Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatalunkhoz érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 61/2020. Korm. rendelet) 1. § (8) bekezdése értelmében, ha a kisadózó vállalkozás mentesített tevékenységet folytat és e mentesített tevékenysége tekintetében 2020. februárjában már a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) hatálya alá tartozott, akkor 2020. március-június hónapokra mentesül a kisadózó utáni tételes adó megfizetése alól. Az e bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.

A hivatkozott jogszabályhely két feltétel együttes fennállását írja elő annak érdekében, hogy a kisadózó 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesüljön a Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól:

– a Katv. hatálya alá tartozó kisadózó a mentességgel érintett időszakban a mentesített tevékenységet folytassa, továbbá azt, hogy
– a kisadózó már 2020. február hónapjában is a Katv. hatálya alá tartozzon.

A fentiek alapján tehát az a kisadózó, aki az előírt feltételeknek megfelel, mentesül a kisadózók tételes adójának megfizetése alól, és azt visszamenőlegesen sem kell megfizetnie a 2020. március-június hónapokra vonatkozóan.

A 61/2020. Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése értelmében a a kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizetheti meg. Az állami adóhatóság a 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az e bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére – a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül – 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel.

A hivatkozott jogszabályhely alapján tehát a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált, Katv. szerinti adótartozást a NAV az adózó adószámláján ellentételezi, és a veszélyhelyzeti időszakot követően, a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól írja elő a részleteket 10 hónapra elosztva egyenlő összegben. A tartozások ellentételezése a 2020. március 31-én fennálló állapot alapulvételével történik. Ez azt jelenti, hogy részletfizetéssel azon 288-as adónemen (NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója bevételi számla) fennálló tartozások lesznek érintettek, amelyeket 2020. március 31-ig nem fizettek meg. A 2020. március 31-ét követően megfizetett tételek túlfizetésként szerepelnek az adózó adószámláján.

A járványügyi helyzet miatt kialakult fizetés nehézség esetén fizetési kedvezmény iránti kérelem nyújtható be, amelyet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személy és egyéb szervezet a FAG01, az egyéni vállalkozók pedig a FAM01 űrlapon terjeszthetnek elő. Az űrlapok az https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok útvonalon érhetők el.

Az egyéni vállalkozó, a jogi személy vagy egyéb szervezet kérelmére a bírság- vagy pótléktartozás mérsékelhető, ha annak megfizetése gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Tehát a mérséklés akkor engedélyezhető, ha a racionális gazdálkodási körülmények ezáltal helyreállíthatók. Azonban nincs lehetőség a tőke-, illetve adótartozás mérséklésére, továbbá nincs helye a mérséklésnek, ha a gazdálkodási tevékenység már ellehetetlenült.

Ha a vállalkozás átmeneti fizetési nehézséggel küzd, akkor lehetősége van fizetési halasztást kérni, illetve akár arra is, hogy a halasztást követően részletekben tegyen eleget fizetési kötelezettségének.

Amennyiben további kérdése van, akkor javasoljuk, hogy hívja a NAV Infóvonalát a 1819-es számon, ahol munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére hétfőtől csütörtökig 8.30-tól 16.00 óráig, pénteken 8.30-tól 13.30-ig.

A válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály

További állásfoglalásokat is kértünk a meghozott rendeletek és attól eltérő NAV-os intézkedések kapcsán, amikre talán a hetekben választ kapunk. Amint kapunk NAV-os állásfoglalásokat, azonnal meg is osztjuk azokat, érdemes tehát követni minket facebook oldalunkon is.